تصویرگر: محبوبه کلایی


دزد ناشی ، خربزه را با جالیزش می دزدد.
آب که سربالا برود ، لابد فواره است.
یکی را به شهر راه نمی دادند ، سراغ کاخ شهرداری را می گرفت.
خر ما از کرگی خر بود. هیچ شباهتی هم به الاغ نداشت.
دیس به دیگ می گه: روت سیاه! ملاقه می گه: ای نژادپرست!
گربه دستش به گوشت نمی رسه ، می گه: پیف پیف! من گیاه خوارم.
آواز دهل شنیدن از شبکه ی رادیویی آوا خوش است.
آب که از سر گذشت ، کپسول اکسیژن لازم گشت.
زدی موشکی ، موشکی نوش کن.
هر که بامش بیش ، هزینه ی ایزوگامش بیش تر.
آب از سر تصفیه خانه گل آلود است.
چاه کن میره پایین، دستمزدش میره بالا.
در دیزی بازه ، چشم قهوه چی که بسته نیست.
مار از پونه بدش میاد ، به اداره ی محیط زیست شکایت می کنه.
سری که درد نمی کنه ، استامینوفن لازم نداره.

* ضرب المچل ، همان ضرب المثل است که قدری مچاله شده باشد.

علی دانا

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*