عکس: علی خوش جام


با آب از سنگ راه نو می جویم
با دانه دوباره از زمین می رویم

با سبزه سرود زندگی می خوانم
هر لحظه که شعر تازه ای می گویم

***

ای چلچله! با تو برگ و بر داشت درخت
انگار پزنده بود و پر داشت درخت

خندید و برای دیدنت گل آورد!
از آمدنت مگر خبر داشت درخت؟

***

سرسبزی کشتزار می دیدم کاش
مردم را گرم کار می دیدم کاش

چوپان و عبور رمه و صحرا را
از پنجره ی قطار می دیدم کاش

بابک نیک طلب

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*