بهرام،سیاره ی سرخ فام منظومه شمسی، نصف زمین قطر دارد و مساحت سطح آن، برابر با مساحت خشکی های روی زمین است. درست مانند زمین، یخ های قطبی، دره‌های عمیق، کوه، غبار، طوفان و فصل دارد. در دشت های آن مانند ماه، گودال های برخوردی حاصل از برخورد سنگ های آسمانی دیده می‌شود. با وجود اندازه ی کوچکش، بلندترین کوه و بزرگترین دره ی منظومه ی شمسی در این سیاره پیدا شده است.
بهرام نیز مانند ماه پر از گودال است که در اثر برخورد شهاب سنگ ها به وجود آمده‌اند. فعالیت های آتشفشانی نیز به عنوان عامل دوم در این کار سهیم هستند. در منطقه‌ای که رشته کوه های تاریس نامیده می‌شود، چهار کوه آتشفشان بزرگ خاموش وجود دارد. نام های این چهار کوه عبارت اند از : الیمپوس، آسکرائوس، پاونیس و آرمیا. عکس هایی که سفینه‌ها از بهرام گرفته‌اند، جریان هایی از گدازه را نشان می‌دهند که‌ اکنون سرد و منجمد شده‌اند.
در بهرام نیز، نواحی هموار تاریکی وجود دارد که زمانی گمان می‌رفت پر از آب هستند. آن ها را همانند نواحی تاریک ماه، دریا می‌نامند. بهرام دشتی است سرخ رنگ، خالی از حیات و پوشیده ‌از سنگ های تیره. آسمان آن به رنگ صورتی دیده می‌شود که به سبب پراکنده بودن غبار در جو است.
سیاره بهرام به کمک تلسکوپ مانند یک قرص سرخ رنگ دیده می‌شود ، سطح آن ، نواحی مختلف تاریک و روشن و همچنین در قطب های جنوب و شمال ، کلاهک های سفید یخی دارد. بهرام نیز مانند زمین دارای گردش فصلی است. هنگامی ‌که یک نیم کره تابستان را می‌گذراند، نیم کره ی دیگر در زمستان است. در نیمه ی تابستان سیاره، به علت گرمای خورشید، کلاهک های قطبی ذوب و کوچکتر می‌شوند و در همین موقع در نیمه ی دیگر که سرد و زمستانی است، کلاهک ها بزرگ تر می‌شوند. در یک سال مریخی که حدود دو سال زمینی طول می‌کشد، در سطح آن به ویژه در اطراف کلاهک های یخی، تغییرات مختلفی روی می‌دهد. نمودهای روی یخ و تغییر آن ها، سال ها اخترشناسان را به این فکر وامی‌داشت که نوعی از گیاهان ساده در سطح آن وجود دارند.
دو کاوشگر روح و فرصت، در سالیان اخیر سطح این سیاره را به مدت طولانی مورد کاوش قرار دادند و اطلاعات زیادتری درباره ی آن به ما دادند، که البته تا چندی قبل این دو کاوشگر روی مریخ بوده و اطلاعات جالبی را به زمین مخابره می کردند.

سیامک نیک طلب

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*