معرفی مجموعه شعر”آقای تابستان” سروده ی منیره هاشمی

تابستان آمده است وکتابی که نام “آقای تابستان “داشته باشد، بیش تر آدم را برای خواندن وسوسه می کند.”آقای تابستان ” یک مجموعه شعراست که منیره هاشمی آن را سروده وعاطفه ملکی جو تصویرگری کرده.کتاب را که باز می کنیم به آقای تابستان بر می خوریم با بقچه ای سبز.آقای تابستان خیلی خوش اخلاق است ،در بقچه اش عطرگل شب بودارد وخوب که نگاه کنیم، گیلاس وزرد آلورا هم می توانیم لای بقچه اش ببینیم:

خیلی خوش اخلاق است
آقای تابستان

با بقچه ی سبزش
برگشته او الان

دربقچه اش دارد
عطرگل شب بو

می افتد از لایش
گیلاس وزرد آلو

موهای اوسبز است
مثل درخت بید

خیلی تنش داغ است
مثل تن خورشید

می آورد با خود
تعطیلی وگرما

درانتظارماست
بازی،سفر،دریا

شاعر این مجموعه درباره ی پدیده های پیرامون خویش سروده و نگاهی شاعرانه به آن ها دارد.گاه موضوع شعر او فواره ی میدان است و گاه کاکتوس بیابانی!شاعرماه را می بیند که فکر قایم باشک است و وقتی دارد به خانه می رود “عکاسی فریبا”توجهش را جلب می کند:

عکاسی قشنگی است
نزدیک خانه ی ما

بالای آن نوشته:
عکاسی فریبا

یک عکس خنده رو هم
آن جاست،پشت شیشه

درقاب چوبی خود
می خندد او همیشه

افسوس من ندارم
یک عکس خوب و زیبا

ازخنده های مامان
ازخنده های بابا!

امروز می گذارم
باهردوشان قراری

تازودتر بگیریم
یک عکس یادگاری

یک بار هم که شاعراز کوچه شان می گذرد به قنادی برمی خورد :

قنادی بزرگی ست
نزدیک خانه ی ما

می ایستم دوباره
تا که ببینم آن را

مثل همیشه بویی
پیچیده توی کوچه

مردی خریده الان
یک،چندتاکلوچه

آن کیک پرتقالی
کیک تولد کیست؟

چیزی نوشته رویش
یعنی نوشته اش چیست؟

ای کاش مال من بود
آن کیک پرتقالی!

تا جشن می گرفتم
یک جشن خوب و عالی

“کیک پرتقالی”البته جزو شعرهای خوب کتاب نیست؛ چون شاعرنتوانسته شعری خیال انگیز بسراید.
شاعر به سادگی از کنار موضوع ها ومفاهیم دوروبرش نمی گذرد.ماه برای سراینده ی “آقای تابستان”فقط ماه نیست.اومسافری است که تا سحردرایستگاه منتظرمی نشیند.ماه شخصیت دارد وتنها یک جرم آسمانی نیست:

خوب دقت می کنم
بعضی از شب ها به ماه

می نشیند منتظر
تا سحردرایستگاه

مثل ما گاهی پراست
قلب او از درد و غم

درخیابان های شب
می زند تنها قدم

گاه گاهی بی صدا
تاب بازی می کند

باز توی حوض ما
آب بازی می کند

ماه زیبا راببین
پشت ابری کوچک است

مثل این که بازهم
فکر قایم باشک است

در مجموعه ی شعر “آقای تابستان” می توانید این شعرهارابخوانید: آقای تابستان ،فواره،گل صبور،کوه پیر،قول می دهم خدا،آرزوی غول،پستچی گل ها،کنارخانواده،زیربال مادر،کیک پرتقالی،خاله جان بهار،آشنای آسمان،عکس یادگاری،دعای تازه،تاسحردرایستگاه
این کتاب را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شمارگان ۱۵۰۰۰ نسخه درسال ۸۹، برای گروه سنی “ج” منتشرکرده است.قیمت کتاب ۱۳۰۰ تومان است.

مهدی مرادی

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*