parto_big_233
برای تحقیق دانش آموزان و نوجوانان

اطلاعات عمومی پوریا، کتاب مرجعی عمومی و مختصر است با ۱۹۲ صفحه که در سال ۱۳۸۴، توسط انتشارات شیرمحمدی، با قیمت ۱۹۵۰ تومان به چاپ رسیده است.
گردآورنده ی کتاب، زهرا شیر محمدی است که مطالب جالبی را برای نوجوانان جمع آوری کرده است. بازیابی اطلاعات در این کتاب موضوعی است و از طریق فهرست مطالب، می توان به موضوع مورد نیاز وصفحه ی آن دسترسی یافت.
این کتاب بسیار کم حجم، اما حاوی اطلاعات عمومی نسبتاً جامعی است. بیش تر این اطلاعات به شکل جدول هایی مختصر و مفید آورده شده است و برای پژوهش های آماری، کاربرد فراوان دارد.
آن چه این کتاب را از دیگر کتاب های مرجع متمایز کرده است، ارائه اکثر اطلاعات آن به شکل جدول هایی مختصر است که ممکن است، یافتن آن ها در کتاب هایی دیگر به این راحتی نباشد. به طور مثال: درصفحه ی دوازده، جدولی تحت عنوان لفظ خدا در زبان های مختلف آورده شده است که اشاره می کند نام خداوند در همه ی زبان ها، تقریبآ چهار حرف است. به طور مثال در زبان فارسی: ایزد، در زبان فرانسه: دی یو، در زبان سانسکریت: دیوا، و….
و یا از صفحه ی ۱۴۳-۱۲۴ عنوان کتاب های مهم جهان همراه با نام نویسنده و کشور و عنوان کتاب های مهم فارسی، همراه با نام نویسنده ی آن ها آورده شده است.
کتاب حاوی اطلاعات کلی و غنی در موضوع های دینی، ادبی، فلسفی، علمی، پزشکی، هنری، ورزشی، تاریخی و جغرافیایی است. این کتاب می تواند مرجع خوبی برای پاسخ گویی به نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان، نوجوانان و بزرگ سالان باشد.
داشتن یک نسخه از این کتاب در خانه هایمان، می تواند بارها پاسخ گوی سؤال هایمان باشد.

مینا پوشعبانی

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*