زندگینامه

زندگی میان چهره‌ها

زندگی میان چهره‌ها

آن سال‌ها هر کس می‌خواست چهره‌اش جاودانه شود، پیش این عکاس زُبده می‌رفت.

خالق تالار آینه

خالق تالار آینه

خانواده‌اش اهل هنر بودند. پدرش میرزا بزرگ کاشانی در دربار محمد شاه و ناصرالدین شاه، نقاشی می‌کرد.

حسین بهزاد

حسین بهزاد

در سال 1273 در تهران به دنیا آمد. پدرش فضل‌الله اصفهانی، کارگاه قلمدان‌سازی داشت.

از خیام پارک لاله تا خیام ایتالیا

از خیام پارک لاله تا خیام ایتالیا

تهران، میدان فردوسی، مجسمه ی فردوسی.

من میکل‌آنژ هستم

من میکل‌آنژ هستم

«در تکه سنگی فرشته‌ای دیدم، آنقدر سنگ راتراشیدم تا فرشته را آزاد کردم.»

الکساندر گراهامبل در یک نگاه

الکساندر گراهامبل در یک نگاه

الکساندر گراهامبل در سال 1847 در اسکاتلند چشم به جهان گشود…