دانستنی‌ها و خواندنی‌ها

هنر فراموش شده

هنر فراموش شده

اگر به موزه‌ی رضا عباسی سری بزنیم، نقاشی‌هایی می‌بینیم که از نظر تاریخچه و سبک نگارگری با بقیه نقاشی‌ها فرق دارند.

کره غول پیکر ما

کره غول پیکر ما

گاهی ماه روشنایی خود را از دست می دهد. همه ما می دانیم که این پدیده «خسوف» یا ماه گرفتگی است. در گذشته مردم هنگام ماه گرفتگی وحشت زده می شدند و فکر می کردند اتفاق شومی خواهد افتاد.

تازه های فناوری و علم ۳

تازه های فناوری و علم ۳

ویدیو پروجکشن های همراه

تازه های فناوری و علم۲

تازه های فناوری و علم۲

در تصاویر رایانه های دستی و جدیدی را می بینید که بسیار سبک و کم حجم ساخته شده اند.

تازه های فناوری و علم۱

تازه های فناوری و علم۱

تا چند سال قبل کسی باور نمی کرد که تلفن همراه به این اندازه گسترش پیدا کند تا حدی که…

جهان بیکران (۵)

جهان بیکران (۵)

تو یک ستاره بودی که به سرعت سوختی و نورافشانی کردی و سرانجام منفجر شدی.

جهان بیکران (۴)

جهان بیکران (۴)

ستاره‌ها رنگ‌های مختلفی دارند. شاید تا به حال به این نکته توجه نکرده باشید، اما این بار که آسمان کاملاً صاف بود، با دقت بیش تری به ستاره‌ها نگاه کنید.

چرا فضا همیشه تاریک است؟

چرا فضا همیشه تاریک است؟

هر جا که نوری نباشد، تاریک است. به عبارت دیگر هر جا که نور وجود نداشته باشد، همه چیز به رنگ سیاه دیده می‌شود.

ستاره‌ها

ستاره‌ها

ستاره‌ها توپ بسیار بسیار عظیمی از گاز هستند که از خود نور و گرما تولید می‌‌کنند. آن ها به مرور زمان تغییر می‌کنند؛

زبانِ غارها

زبانِ غارها

بیایید باهم جهانی را تصور کنیم که در آن “نوشته “ای وجود نداشته باشد.