نویسنده ـ شاعر ـ مترجم ـ تصویرگر و …

ترجمه ی ادبی  آفرینش است

ترجمه ی ادبی آفرینش است

با شقایق قندهاری از ترجمه و کتابخوانی …

سوژه‌های تازه، کارهای بکر

سوژه‌های تازه، کارهای بکر

با افسانه شعبان‌نژاد درباره شعر کودک

می دوم تا بچه ها بهتر زندگی کنند

می دوم تا بچه ها بهتر زندگی کنند

با مصطفی رحماندوست درباره ی بچه ها و شعر

نوجوانی ؛ دورانی حساس و باشکوه

نوجوانی ؛ دورانی حساس و باشکوه

گفتگو با مژگان کلهر درباره ی کتاب و نوجوانی

وقتی خبر خوشی به آدم می دهند

وقتی خبر خوشی به آدم می دهند

برای این مصاحبه خودم را دعوت کردم خانه ی آتوسا صالحی و با هم چای و بستنی خوردیم …

از توصیف پاییز تا مجله ی کوشش با زهره پریرخ

زهره پریرخ را در نمایشگاه مطبوعات دیدم و قرار مصاحبه گذاشتیم . او متولد 1337 از خراسان است و 15 سال بیشتر است که می نویسد و تصویرگری می کند…

تصویرگر دخترهای تنها

تصویرگر دخترهای تنها

گفتگو با هدا حدادی

گفتگو با فرهاد حسن‌زاده

گفتگو با فرهاد حسن‌زاده

کودکی از شبه‌جزیره‌ی آبادان….

گفتگو با محمدرضا شمس:

افسانه،هویت یک ملت است.

مصاحبه با مجید عمیق «مترجم»

من دوست دارم مثل آب یک رودخانه جاری باشم. هر روز دانش‌افزایی داشته باشم و هزار لغت در ذهنم بچرخد.