شعر مخاطب

نم نم بارون

نم نم بارون

می‌باره نم نم بارون
از دل خسته‌ی ابرا
دل آسمون گرفته
داره زار می‌زنه حالا