تازه‌ها

سرگذشت برگ‌ها

داستان تازه را شنیده‌ای؟ ـ سرگذشت برگ‌ها ـ داستان پرمُخاطبی که مهرماه با خطوط زرد رنگ روی شاخه‌ی درخت‌های کوچه‌‌مان نوشته است بادها مدام از میان شاخه‌ها عبور می کنند داستان زرد را مرور می‌کنند مهدی مرادی

تصویرگر: محبوبه کلایی

لحظه آغاز

بهار از همان لحظه آغاز شد
که در باغچه غنچه‌ای باز شد

بچه هزارپا و فوتبال

بچه هزارپا و فوتبال

بچه هزارپا و مادرش با هم زندگی می کردند. بچه هزارپا ، علاقه ی زیادی به فوتبال داشت. او خیلی دلش می خواست که عضو تیم ملی بشود.

تصویرگر: سمانه قاسمی

قِصَص (قصه های) قرآنی چیست؟

قصه های قرآنی یکی از علوم قرآنی و شاید دلچسب ترین آن هاست.