عکس: مرجان بابامرندی

معرفی آداب سفارش شده در دین اسلام


سلام کردن:

سلام واژه ای عربی است .معادل آن در زبان فارسی واژه ی «درود» است. هنگامی که افراد به یک دیگر می رسند سلام می کنند. فرد مسلمان بهتر است قبل از سخن گفتن وآغاز کلام به دوستان خود سلام دهد و بعد از آن کلام خود را آغاز کند .
کسي که اول سلام مي کند، نزد خداوند عزیزتر است. با سلام کردن برای دیگران آرزوی سلامتی می کنیم. سلام کردن از خصوصیات ائمه و امامان ما بوده. آن ها حتی برای این عمل پسندیده پیش دستی کرده و دیگران را نیز به این امر تشویق می کنند.
سلام کردن از ویژگی های انسان مومن است. او همواره با گشاده رویی و لبخند به دیگران سلام می کند و منتظر نمی ماند کسی به او سلام دهد. سلام کردن به بزرگ ترها و حتی کوچک ترها نوعی تمرین فروتنی است.
اگرچه سلام کردن سنت پسندیده ای است، ولي جواب آن “واجب” است. حتی اگر کسی در نامه ای به فرد دیگر سلام کند، بر آن فرد واجب است که جواب سلام را بدهد. واجب یعنی باید حتما آن را انجام دهیم.
هر چند سلام خود پیام آور دوستی، محبت و امنیت است، اما اگر همراه با گشاده رویی و برخورد و عاطفه باشد، از فضیلت بیش تری برخوردار است.
چند روایت درباره ی سلام کردن:
امام باقر(ع) :خداوند پذیرایی، سلام کردن و غذا دادن انسان ها به یک دیگر را دوست دارد.
امام صادق (ع ) : بخيل كسى است كه از سلام كردن پرهیز كند.
امام صادق (ع ): آن كه آغاز به سلام كند به خدا و رسولش نزديك تر است .
امام علی (ع): سلام هفتاد حسن دارد که شصت و نُه حسن برای سلام کننده و فقط یک حسن ، برای پاسخ دهنده است.
چند حدیث ازحضرت محمد(ص): سلام، نامی از نام های خداست. آن را در میان خود آشکارا بگویید.
کسی که اول سلام کند از غرور و خودپسندی به دور است.
بهتر است کوچک تر به بزرگ تر سلام کند.
به کودکان خود سلام کنید
از نشانه های بخشیده شدن، سلام کردن و خوش گفتاری است.

بهاره مهرجویی

پاسخ بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>