تازه های هدهد

اجرام سرگردان: خرده سیارک‌ها

اجرام سرگردان: خرده سیارک‌ها

بین مدارهای دو سیاره ی بهرام و مشتری، هزاران خرده سنگ وجود دارند که دور خورشید می گردند.

در انتظار باران

در انتظار باران

شیلا گوردن، رمان‌نویس اهل آفریقای جنوبی، در 22 ژانویه سال 13927 در ژوهانسبورگ، پایتخت آفریقای جنوبی به دنیا آمد.